Digitalizirana građa – Tugomil Ujčić: Rukopisi


Rukopisi

Tugomil Ujčić je uz ostale književne vrste u kojima se okušao pisao i poeziju. Pjesme jednog srednjoškolca jedno je od njegovih djela koje je digitalizirano u ovom projektu i predstavlja posvetu Ujčićevim srednjoškolskim danima provedenim u karlovačkoj Klasičnoj gimnaziji. Pjesme uvrštene u zbirku nastajale su u razdoblju od 1921. do 1925. godine, a rukopisi koje ovdje predstavljamo u digitalnom obliku u velikoj su mjeri primarni izvor za stvaranje Ujčićeve zbirke poezije. Zbirka rukopisa sastoji se od šest bilježnica koje daju jedinstveni uvid u autorov proces stvaranja, kao i u teme, motive i refleksije koje su obilježile Ujčićev život i čije je utjecaje moguće iščitati u njegovim zrelijim djelima. Poezija koja je nastajala u ovim bilježnicama predstavlja svojevrsnu vježbu, brušenje vještine pisanja i izražavanja jednog od najvažnijih istarskih autora i vrijedan je izvor i svjedočanstvo Hrvatske i Istre u prvoj polovici 20. stoljeća.

 

Manuscripts

In addition to other literary genres, Tugomil Ujčić also wrote poetry. Poems of a highschooler is one of his works that has been digitized in this project and is a dedication to Ujčić’s high school days spent at the Classical Gymnasium in Karlovac. The poems included in the collection were written in the period from 1921 to 1925, and the manuscripts that we present here in digital form are to a large extent the primary source for the creation of Ujčić’s poetry collection. The collection of manuscripts consists of six notebooks that give a unique insight into the author’s creative process, as well as into the themes, motifs and reflections that characterized Ujčić’s life and whose influences can be read in his more mature works. The poetry that was created in these notebooks represents a kind of exercise, honing the craft of writing and expression of one of the most important Istrian authors and is a valuable source and testimony of Croatia and Istria in the first half of the 20th century.

 

Manoscritti

Tugomil Ujčić oltre agli altri generi letterari in cui si è cimentato, ha scritto anche poesie. ”Poesie di uno studente delle medie superiori” è una delle sue opere digitalizzate nell’ambito di questo progetto, ed è una dedica ai giorni di liceo trascorsi da Ujčić al ginnasio classico di Karlovac. Le poesie incluse nella raccolta sono state scritte nel periodo che va dal 1921 al 1925, e i manoscritti che presentiamo qui in forma digitale sono in larga misura la fonte primaria per la creazione di una raccolta delle sue poesie. La collezione di manoscritti è composta da sei quaderni che offrono una visione unica del ‘processo creativo’ dell’autore, nonché dei temi, dei motivi e delle riflessioni che hanno caratterizzato la vita di Ujčić e i cui influssi si possono leggere nelle sue opere più mature. La poesia che è stata creata in questi quaderni rappresenta una sorta di esercizio che affina le capacità di scrittura ed espressione di uno dei più importanti autori istriani ed è una preziosa fonte ed anche una testimonianza che racconta della Croazia e dell’Istria nella prima metà del XX secolo.

 

©Gradska knjižnica Pazin

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.