Izjava o pristupačnosti

 

Opći dio

Gradska knjižnica Pazin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju www.gk-pazin.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.gk-pazin.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Mrežna lokacija www.gk-pazin.hr dijelom je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

– ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
– iako je većina elemenata oblikovana prema HTML standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju,
– nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,
– neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
– nekim slikovnim sadržajima nedostaju ‘alt’ tagovi
– video sadržaji nemaju pridružen prikladan transkript

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu Pazin.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice Pazin korisnici mogu uputiti putem službenih kontakata Gradske knjižnice Pazin: info@gk-pazin.hr; tel. 099/624-4880. Radno vrijeme knjižnice: od ponedjeljka do petak od 9,30 do 19,30, subotom od 8,00 do 13,00 sati (pauza subotom 10,30 – 11,00). Ljetno radno vrijeme (srpanj i kolovoz) ponedjeljak i četvrtak od 12,00 do 19,30, utorak, srijeda i petak od 9,30 do 15,00 sati, subotom od 8,00 do 13,00 sati (pauza subotom 10,30 – 11,00).

Gradska knjižnica Pazin je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

©Gradska knjižnica Pazin

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.