Dokumenti

 

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.gk-pazin.hr

Izjava o zaštiti podataka i privatnosti na internetskim stranicama
Gradske knjižnice Pazin

 

Statut

I. izmjene Statuta

II. izmjene Stauta

III. izmjene Statuta

Statut GKP – pročišćeni tekst

IV. izmjene Statuta

Odluka o cijenama usluga Gradske knjižnice Pazin

I. izmjene Pravila Gradske knjižnice Pazin

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Zaključak – suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – GK Pazin

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Plan nabave GKP za 2024. godinu

 

Obrasci završnog računa za 2023. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

 

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Plan nabave GKP za 2023. godinu

 

Obrasci završnog računa za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

 

Obrazloženje uz druge izmjene Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2022. godinu

II. rebalans GKP – Opći dio

II. rebalans GKP – Posebni dio

Financijski plan proračunskog korisnika 2022.-2024

Obrasci završnog računa za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

 

Financijski plan proračunskog korisnika 2021.-2023.

Plan nabave za 2021.

I. izmjene Plana nabave za 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Obrasci završnog računa za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020.

Pravilnik o jednostavnim nabavama 2021.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

 

Financijski plan proračunskog korisnika 2020.-2022.

Obrasci završnog računa za 2019. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019.

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga GKP

 

Financijski plan proračunskog korisnika 2019.-2021.

Obrasci završnog računa za 2018. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018.

Plan nabave za 2019. godinu

 

Plan nabave Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu

Financijski plan Gradske knjižnice Pazin 2018-2020

Obrasci završnog računa 2017. godine

Godišnje izvješće o pristupu informacijama 2017.

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2016.

Godišnje izvješće – Pravo na pristup informacijama 2016.

Plan nabave Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu

Financijski plan proračunskog korisnika za 2017. godinu

Procedura naplate prihoda GKP

I. rebalans financijskog plana proračunskog korisnika za 2016. godinu

Plan nabave Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu

Financijski plan za 2016.

Izvješće o radu za 2015. – programsko

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2015.

Godišnje izvješće – Pravo na pristup informacijama 2015.

Završni račun za 2014.

Plan nabave za 2015.

Program rada za 2015.

Financijski plan za 2015.

Plan nabave za 2014. godinu

Program rada za 2013. godinu

Financijski plan za 2013. godinu

Program rada za 2014. godinu

Financijski plan za 2014. godinu

Evidencija Ugovora o javnoj nabavi – registar ugovora 3. revizija

Evidencija Ugovora o javnoj nabavi – registar ugovora 2. revizija

Evidencija Ugovora o javnoj nabavi – registar ugovora 1. revizija

Pravilnik GKP o provedbi bagatelne nabave

Pravila Gradske knjižnice Pazin

Cjenik Gradske knjižnice Pazin

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice Pazin

Zahtjev za pristup informacijama

Kulturna strategija Grada Pazina

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi

©Gradska knjižnica Pazin

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.